Reklamation

Om du har köpt en produkt från oss som du anser vara defekt inom reklamationstiden, vänligen kontakta vår kundtjänst INNAN du returnerar produkten till oss. Vi försöker alltid underlätta processen för både dig och oss genom att ha en dialog om reklamationen i förväg.

Kontakta vår kundtjänst på info@aktivvinter.se med följande information:
- Ordernummer
- Vilken produkt rör det sig om
- Kort beskrivning av felet och vad som hänt
- Bilder eller video av felet

Om felet bedöms vara en reklamation kommer vi att förse dig med en gratis returetikett så att du kan skicka tillbaka varan till oss. Kom dock alltid ihåg att skaffa ett kvitto på försändelsen, eftersom du är ansvarig för att se till att den skickade varan returneras till oss.

Så här är reglerna:
Alla produkter omfattas av 3 års reklamationsrätt. Det innebär att du som kund kan reklamera eventuella fel och brister som produkten haft vid köpetillfället. Felet får alltså INTE uppstått genom felaktig användning av produkten eller annat som kan orsaka skada/bidra til felet.

Godkänner leverantören reklamationen har de rättighet att reparera produkten, byta produkten, ge dig ett prisavdrag eller häva köpet. Lösningen beror på den enskilda situationen samt skidresor.com:s bedömning av reklamationen - inte dina egna preferenser. Allt detta förutsätter också att det är ett berättigat reklamation.

Vi behandlar klagomål i samarbete med våra leverantörer och återkommer till dig inom "rimlig tid" - vanligtvis inom en vecka, men det kan variera mellan enskilda klagomål och enskilda leverantörer.


Frågor om reklamationer?

Det är viktigt att känna till att reklamationsrätten inte täcker för normalt slitage eller fel som du själv orsakat. 

Reklamationsrätten omfattar endast fel eller orsaker till fel som är ursprungliga, med andra ord fel som fanns när du mottog varan.

Vi behandlar din reklamation inom "rimlig tid". Ofta är detta mindre än en vecka - men om ärendet är mer komplicerat kan det ta längre tid. Processen tar längre tid om vi t.ex. ska beställa hem en reservdel eller sända in en vara till leverantören. Vi håller dig uppdaterad om ärendet.

Om reklamationen godkänns står vi för returfrakten för den defekta varan. Du får mer information om detta från vår kundtjänst.

 Om reklamationstiden har löpt ut kan vi dessvärre inte hjälpa dig. Enligt svensk lag är reklamationstiden 3 år.

Våra kunder älskar oss
    
Mer än 500.000 kunder sedan 2003.