Integritetspolicy

Här kan du läsa hur Nortlander.se behandlar och lagrar personliga uppgifter. Om du har frågor är du naturligtvis mycket välkommen att kontakta oss.

1. Ägarinformation och kontaktuppgifter


AktivVinter
Svensk org.nr: SE502077-5820
Damvej 114
8471 Sabro
Danmark
Telefon: 031 - 304 56 57
E-post: info@aktivvinter.se2. Datalagring och användning av personuppgifter


AktivVinter lagrar aldrig personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter genom samtycke vid registrering, köp av varor eller deltagande i en enkätundersökning m.m. Om du ger oss dessa personuppgifter kommer vi att lagra dessa uppgifter och använda dem till att besvara din förfrågan, till marknadsföring, till kundservice, till försäljningsanalys, till att genomföra köp m.m.

Personuppgifter lämnas aldrig vidare till en tredje part såvida du inte själv uttryckligen har gett samtycke till detta.

Vi lagrar dessutom ingen känsliga personuppgifter om dig.3. Behandling av personuppgifter – fullgörande av kontrakt


I samband med ditt köp hos AktivVinter har du upplyst en rad olika personuppgifter, framförallt:

• Ditt namn
• Din adress
• Din e-postadress
• Ditt telefonnummer
• Dina betalningsuppgifter
• Din klädstorlek (vid kläder)
• Din skostorlek (vid skidpjäxor)
• Din längd/vikt (om vi monterar dina skidor åt dig)

Dessa personuppgifter behandlar vi i samband med expedieringen av ditt köp eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vår del av handeln. Dessutom lagrar vi uppgifter för att du ska ha möjlighet att kunna göra en reklamation över ditt köp. Vi är även tvungna att spara dina uppgifter om några varor av säkerhetsmässiga skäl måste återkallas. Dessa upplysningar lagras endast under den period som bokföringslagen föreskriver.

Om du har beställt leverans kommer uppgifterna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress lämnas ut till vår fraktfirma, f.n. PostNord och GLS/Schenker, med syftet att de ska kunna leverera dina varor.4. Behandling av personuppgifter – samtycke


Om du själv aktivt har gett samtycke till att få nyhetsbrev från oss, antingen genom under orderförloppet, i en tävling, genom ett pop-up-meddelande på hemsidan eller något motsvarande, behandlar vi din e-postadress och uppgifterna om dina köp hos oss tills det inte längre är relevant. Det betyder i praktiken tills du gör oss uppmärksamma på att du inte längre vill få e-post från oss.

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke. Detta kan du antingen göra genom att använda länken längst ned i våra e-mailutskick eller genom att kontakta oss på info@aktivvinter.se och upplysa oss om att du inte längre vill få våra nyhetsbrev och erbjudanden.5. Lagring och behandling av data


AktivVinter har ibland tävlingar i samarbete med resebyråer och liknande och där våra besökare har chansen att vinna bra premier. Vid deltagande i dessa tävlingar ska besökaren själv aktivt ge samtycke till att AktivVinter och eventuella samarbetspartner, var för sig, får insamla, lagra och behandla besökarens e-postadress till marknadsföring.

Det är lätt att ta tillbaka detta samtycke. Det kan du göra genom att antingen klicka på länken längst ner i de utskickade nyhetsbreven eller genom att kontakta oss på info@aktivvinter.se.6. Datasäkerhet


Oavsett om vi behandlar dina personuppgifter med syftet att uppfylla ett kontrakt eller på bakgrund av ditt samtycke kommer vi alltid behandla dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, häribland dataskyddsförordningen/dataskyddslagen.

Dina uppgifter kommer endast användas för det syfte som de har sparats till och kommer tas bort så snart syftet är uppfyllt eller inte längre är relevant.

Vi använder tredje parter till behandling av dina betalningsuppgifter för att dessa ska hanteras med allra största säkerhet (exempelvis 3D secure), till detta syfte används QuickPay.6.1 Databehandlaravtal


AktivVinter har ingått databehandlaravtal med ovanstående databehandlare samt olika systemleverantörer, IT-samarbetspartners, fraktfirmor och andra företag som vi delar data med. Det är vår garanti för att de efterlever gällande regler för skydd, behandling och lagring av dina personuppgifter.7. Information, klagomål, ändring, dataportabilitet och borttagning


Du kan alltid kontakta oss för att få veta vilka av dina personuppgifter som vi har. Detta kan du göra genom att kontakta oss på info@aktivvinter.se. Om det är fel i våra uppgifter kan du alltid be om att få dem rättade, så att vi har de korrekta uppgifterna, och du har även rätt att få uppgifterna utlämnade i vanligt format (dataportabilitet). Har du önskemål om ändringar är du även mycket välkommen att skriva till oss på ovannämnda e-postadress.

Vill du inte längre att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran om detta till ovannämnda e-postadress.

Dina uppgifter (undantaget din e-postadress, om du har gett samtycke till behandling, med syftet att få erbjudanden) kommer att raderas i enlighet med bokföringslagens krav.

Om du vill ångra ditt samtycke till behandling av din e-postadress (så att vi inte kan skicka vårt nyhetsbrev och relevanta erbjudanden till dig), kan du alltid göra det genom att trycka på en länk i de enskilda nyhetsbreven.7.1 Rätten att bli bortglömd


Den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 garanterar dig rätten att bli bortglömd. Det vill säga att du har rätt att kräva att AktivVinter tar bort personliga uppgifter, som du inte längre vill ha offentliggjorda, behandlade eller lagrade.8. Dataintrång


AktivVinter är förpliktade till att anmäla brott mot persondatasäkerheten och kommer om detta sker kontakta Datainspektionen utan onödig försening och senast 72 timmar efter att den dataskyddsansvarige har blivit varse intrånget.

AktivVinter har processer som löpande undersöker om det har varit dataintrång och det finns en en beredskapsplan för att hantera dataintrång.9. Dokumentationsplikt


AktivVinter ställer gärna all nödvändig dokumentation till rådighet för relevanta myndigheter. Häribland, men är inte begränsade till:

- Databehandlaravtal
- Processbeskrivningar
- Dataskyddspolicy
- Datamapping
- Personalhandbok
- Beredskapsplan för dataintrång
- Dokumentation för att data lagras på lagligt vis10. Cookiepolicy


Deklaration av webbsidans användande av cookies

Syften med att använda cookies på webbsidan:

Intern / 1. parts cookies

Extern / 3. parts cookies

Teknisk funktionalitet

ja

ja

Trafikmätning

ja

nej

Annonsavveckling (frekvens, användarmätning och likn.)

ja

nej

Beteendebaserad individuell målriktad annonsering

nej

nejCookies

Denna webbsida använder cookies i enlighet med ovanstående syfte. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Det är inga personliga upplysningar gömda i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Så länge lagras cookies

Cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

Hur hanterar/undgår jag cookies?

Om du inte vill mottaga cookies kan du blockera dem. Se vägledning här: www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

Vad cookies används till på vår webbsida

Cookies används för att föra demografisk och användarrelaterad statistik på våra användare för att anpassa innehåll och annonsering efter det.

Google Analytics (trafikmätning)

Webbsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbsidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Annonsnätverk

Webbsidan använder följande annonsnätverk:

Google

Du har möjlighet för att avaktivera intressebaserad annonsering, vilket du kan läsa mer om samt avaktivera här: www.youronlinechoices.com/se/11. Ändringar i sekretesspolicyn


Den snabba utvecklingen av Internet betyder att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra befintliga riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Om vi gör väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synlig meddelande på vår webbsida.12. Klagomål


Du har när som helst rätt att lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Våra kunder älskar oss
    
Mer än 500.000 kunder sedan 2003.